หมวดหมู่:

vector space

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvector space

  • การออกเสียง : tribonacci tribonacci [en]