หมวดหมู่:

vatn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvatn

  • การออกเสียง : vatnsins
    vatnsins [is]