หมวดหมู่:

variant spellings

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvariant spellings

 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียงคำว่า yoghurt yoghurt [en]
 • การออกเสียงคำว่า draught draught [en]
 • การออกเสียงคำว่า moustache moustache [en]
 • การออกเสียงคำว่า aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียงคำว่า Dialog Dialog [en]
 • การออกเสียงคำว่า focused focused [en]
 • การออกเสียงคำว่า someday someday [en]
 • การออกเสียงคำว่า organised organised [en]
 • การออกเสียงคำว่า Elin Elin [sv]
 • การออกเสียงคำว่า castor castor [es]
 • การออกเสียงคำว่า humongous humongous [en]
 • การออกเสียงคำว่า adviser adviser [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pamela Pamela [en]
 • การออกเสียงคำว่า thane thane [en]
 • การออกเสียงคำว่า phoney phoney [en]
 • การออกเสียงคำว่า odourless odourless [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hallo! Hallo! [en]
 • การออกเสียงคำว่า millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียงคำว่า Koran Koran [de]
 • การออกเสียงคำว่า Macintosh Macintosh [en]
 • การออกเสียงคำว่า traumatize traumatize [en]
 • การออกเสียงคำว่า Igbo Igbo [ig]
 • การออกเสียงคำว่า persnickety persnickety [en]
 • การออกเสียงคำว่า furor furor [en]
 • การออกเสียงคำว่า armorer armorer [en]
 • การออกเสียงคำว่า loath loath [en]
 • การออกเสียงคำว่า good-humoured good-humoured [en]
 • การออกเสียงคำว่า six hundred sixty-six six hundred sixty-six [en]
 • การออกเสียงคำว่า anti-aging anti-aging [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tutankhamun Tutankhamun [en]
 • การออกเสียงคำว่า armoured armoured [en]
 • การออกเสียงคำว่า swath swath [en]
 • การออกเสียงคำว่า carburetor carburetor [en]
 • การออกเสียงคำว่า focussing focussing [en]
 • การออกเสียงคำว่า dramaturg dramaturg [ca]
 • การออกเสียงคำว่า mustache mustache [en]
 • การออกเสียงคำว่า digitise digitise [en]
 • การออกเสียงคำว่า postillion postillion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soubriquet soubriquet [en]
 • การออกเสียงคำว่า Swaghatham Swaghatham [ml]
 • การออกเสียงคำว่า co-ordinates (noun) co-ordinates (noun) [en]
 • การออกเสียงคำว่า armour armour [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ramesses Ramesses [en]
 • การออกเสียงคำว่า one thousand and one one thousand and one [en]
 • การออกเสียงคำว่า good-humored good-humored [en]
 • การออกเสียงคำว่า slough (mud) slough (mud) [en]
 • การออกเสียงคำว่า ditsy ditsy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Quran Quran [en]
 • การออกเสียงคำว่า dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียงคำว่า mumblety-peg mumblety-peg [en]
 • การออกเสียงคำว่า good-humoredly good-humoredly [en]
 • การออกเสียงคำว่า unskillful unskillful [en]
 • การออกเสียงคำว่า haw haw [en]
 • การออกเสียงคำว่า fiber fiber [en]
 • การออกเสียงคำว่า realisation realisation [en]
 • การออกเสียงคำว่า canonise canonise [en]
 • การออกเสียงคำว่า localize localize [en]
 • การออกเสียงคำว่า realise realise [en]
 • การออกเสียงคำว่า whir whir [en]
 • การออกเสียงคำว่า thegn thegn [en]
 • การออกเสียงคำว่า postilion postilion [en]
 • การออกเสียงคำว่า tranquillize tranquillize [en]
 • การออกเสียงคำว่า armourer armourer [en]
 • การออกเสียงคำว่า mockumentary mockumentary [en]
 • การออกเสียงคำว่า vertu vertu [en]
 • การออกเสียงคำว่า focussed focussed [en]
 • การออกเสียงคำว่า Coliseum Coliseum [en]
 • การออกเสียงคำว่า Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica [en]
 • การออกเสียงคำว่า yoghourt yoghourt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า splendour splendour [en]
 • การออกเสียงคำว่า Caernarvon Caernarvon [en]
 • การออกเสียงคำว่า butty butty [en]
 • การออกเสียงคำว่า coordinate (verb) coordinate (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า anesthetic anesthetic [en]
 • การออกเสียงคำว่า coordinate (noun) coordinate (noun) [en]
 • การออกเสียงคำว่า dimethylsulphoxide dimethylsulphoxide [en]
 • การออกเสียงคำว่า Quebecer Quebecer [en]
 • การออกเสียงคำว่า domesday domesday [en]
 • การออกเสียงคำว่า sulphide sulphide [en]
 • การออกเสียงคำว่า Berzerk Berzerk [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pamella Pamella [en]
 • การออกเสียงคำว่า swathe swathe [en]
 • การออกเสียงคำว่า travelogue travelogue [en]
 • การออกเสียงคำว่า euthanized euthanized [en]
 • การออกเสียงคำว่า felspar felspar [en]
 • การออกเสียงคำว่า craped craped [en]
 • การออกเสียงคำว่า disulphide disulphide [en]
 • การออกเสียงคำว่า bandolier bandolier [en]
 • การออกเสียงคำว่า Krakow Krakow [en]
 • การออกเสียงคำว่า bandoleer bandoleer [en]
 • การออกเสียงคำว่า wooly mammoth wooly mammoth [en]
 • การออกเสียงคำว่า snorkeling snorkeling [en]
 • การออกเสียงคำว่า caster caster [en]
 • การออกเสียงคำว่า wannabe wannabe [en]
 • การออกเสียงคำว่า litchi litchi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า draft beer draft beer [en]
 • การออกเสียงคำว่า archaeologists archaeologists [en]
 • การออกเสียงคำว่า whirs whirs [en]
 • การออกเสียงคำว่า internalise internalise [en]