หมวดหมู่:

variant spellings

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvariant spellings

 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : yoghurt yoghurt [en]
 • การออกเสียง : moustache moustache [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : Elin Elin [sv]
 • การออกเสียง : Tutankhamun Tutankhamun [en]
 • การออกเสียง : Pamela Pamela [en]
 • การออกเสียง : focused focused [en]
 • การออกเสียง : Dialog Dialog [de]
 • การออกเสียง : mustache mustache [en]
 • การออกเสียง : someday someday [en]
 • การออกเสียง : organised organised [en]
 • การออกเสียง : castor castor [es]
 • การออกเสียง : Igbo Igbo [ig]
 • การออกเสียง : humongous humongous [en]
 • การออกเสียง : adviser adviser [en]
 • การออกเสียง : Quran Quran [en]
 • การออกเสียง : Hallo! Hallo! [en]
 • การออกเสียง : anti-aging anti-aging [en]
 • การออกเสียง : Macintosh Macintosh [en]
 • การออกเสียง : thane thane [en]
 • การออกเสียง : Koran Koran [de]
 • การออกเสียง : odourless odourless [en]
 • การออกเสียง : armour armour [en]
 • การออกเสียง : millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียง : snorkeling snorkeling [en]
 • การออกเสียง : traumatize traumatize [en]
 • การออกเสียง : realise realise [en]
 • การออกเสียง : loath loath [en]
 • การออกเสียง : furor furor [en]
 • การออกเสียง : Caernarvon Caernarvon [en]
 • การออกเสียง : good-humoured good-humoured [en]
 • การออกเสียง : persnickety persnickety [en]
 • การออกเสียง : phoney phoney [en]
 • การออกเสียง : carburetor carburetor [en]
 • การออกเสียง : swath swath [en]
 • การออกเสียง : six hundred sixty-six six hundred sixty-six [en]
 • การออกเสียง : armorer armorer [en]
 • การออกเสียง : armoured armoured [en]
 • การออกเสียง : Krakow Krakow [en]
 • การออกเสียง : dramaturg dramaturg [ca]
 • การออกเสียง : Coliseum Coliseum [en]
 • การออกเสียง : fiber fiber [en]
 • การออกเสียง : focussing focussing [en]
 • การออกเสียง : digitise digitise [en]
 • การออกเสียง : Ramesses Ramesses [en]
 • การออกเสียง : postillion postillion [fr]
 • การออกเสียง : anesthetic anesthetic [en]
 • การออกเสียง : slough (mud) slough (mud) [en]
 • การออกเสียง : one thousand and one one thousand and one [en]
 • การออกเสียง : good-humored good-humored [en]
 • การออกเสียง : vertu vertu [en]
 • การออกเสียง : soubriquet soubriquet [en]
 • การออกเสียง : Swaghatham Swaghatham [ml]
 • การออกเสียง : Whittaker Whittaker [en]
 • การออกเสียง : litchi litchi [fr]
 • การออกเสียง : co-ordinates (noun) co-ordinates (noun) [en]
 • การออกเสียง : good-humoredly good-humoredly [en]
 • การออกเสียง : dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียง : realisation realisation [en]
 • การออกเสียง : haw haw [en]
 • การออกเสียง : ditsy ditsy [en]
 • การออกเสียง : localize localize [en]
 • การออกเสียง : whir whir [en]
 • การออกเสียง : coordinate (verb) coordinate (verb) [en]
 • การออกเสียง : unskillful unskillful [en]
 • การออกเสียง : Boadicea Boadicea [en]
 • การออกเสียง : canonise canonise [en]
 • การออกเสียง : counseling counseling [en]
 • การออกเสียง : thegn thegn [en]
 • การออกเสียง : archaeologists archaeologists [en]
 • การออกเสียง : swathe swathe [en]
 • การออกเสียง : postilion postilion [en]
 • การออกเสียง : furore furore [en]
 • การออกเสียง : tranquillize tranquillize [en]
 • การออกเสียง : mockumentary mockumentary [en]
 • การออกเสียง : Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica [en]
 • การออกเสียง : Kathrin Kathrin [de]
 • การออกเสียง : splendour splendour [en]
 • การออกเสียง : yoghourt yoghourt [en]
 • การออกเสียง : focussed focussed [en]
 • การออกเสียง : armourer armourer [en]
 • การออกเสียง : Corrine Corrine [en]
 • การออกเสียง : coordinate (noun) coordinate (noun) [en]
 • การออกเสียง : butty butty [en]
 • การออกเสียง : mumblety-peg mumblety-peg [en]
 • การออกเสียง : Quebecer Quebecer [en]
 • การออกเสียง : Berzerk Berzerk [en]
 • การออกเสียง : domesday domesday [en]
 • การออกเสียง : demilitarise demilitarise [en]
 • การออกเสียง : Ahithophel Ahithophel [en]
 • การออกเสียง : euthanized euthanized [en]
 • การออกเสียง : dimethylsulphoxide dimethylsulphoxide [en]
 • การออกเสียง : sulphide sulphide [en]
 • การออกเสียง : wannabe wannabe [en]
 • การออกเสียง : travelogue travelogue [en]
 • การออกเสียง : Pamella Pamella [en]
 • การออกเสียง : draft beer draft beer [en]
 • การออกเสียง : wooly mammoth wooly mammoth [en]