หมวดหมู่:

values

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvalues

 • การออกเสียง : opinion opinion [en]
 • การออกเสียง : Elizabethan Elizabethan [en]
 • การออกเสียง : culpable culpable [es]
 • การออกเสียง : appreciative appreciative [en]
 • การออกเสียง : enlightenment enlightenment [en]
 • การออกเสียง : hematocrit hematocrit [en]
 • การออกเสียง : appreciation appreciation [en]
 • การออกเสียง : RGB RGB [en]
 • การออกเสียง : psychographic psychographic [en]
 • การออกเสียง : approbation approbation [en]
 • การออกเสียง : pennyworth pennyworth [en]
 • การออกเสียง : diddly diddly [en]
 • การออกเสียง : plack plack [nds]