• การออกเสียงคำว่า Bigieuja Bigieuja [pms]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า быкк быкк [os] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า 閪 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 屄 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า buceta buceta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pirge pirge [yi]
 • การออกเสียงคำว่า vajayjay vajayjay [en]
 • การออกเสียงคำว่า cuntflaps cuntflaps [en]
 • การออกเสียงคำว่า მუტელი მუტელი [ka]
 • การออกเสียงคำว่า Preudereut Preudereut [nl]
 • การออกเสียงคำว่า mitâhkay mitâhkay [cr]
 • การออกเสียงคำว่า كس كس [fa]
 • การออกเสียงคำว่า μουνόχειλα μουνόχειλα [el]
 • การออกเสียงคำว่า skäggbiff skäggbiff [sv]
 • การออกเสียงคำว่า κλαψομούνα κλαψομούνα [el]
 • การออกเสียงคำว่า coca coca [pt]
 • การออกเสียงคำว่า kutri kutri [arn]
 • การออกเสียงคำว่า vajina vajina [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kut kut [nl]
 • การออกเสียงคำว่า beche beche [sn]
 • การออกเสียงคำว่า flange flange [pt]
 • การออกเสียงคำว่า jout jout [sco]
 • การออกเสียงคำว่า bonheta bonheta [oc]
 • การออกเสียงคำว่า pachòla pachòla [oc]
 • การออกเสียงคำว่า monifla monifla [oc]
 • การออกเสียงคำว่า espéculo espéculo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 陰道 陰道 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า etwe etwe [ak]