หมวดหมู่:

usar conjunction

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงusar conjunction

  • การออกเสียง : USA USA [de]