หมวดหมู่:

USA

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUSA

 • การออกเสียง : Hawaii
  Hawaii [en]
 • การออกเสียง : Estados Unidos
  Estados Unidos [pt]
 • การออกเสียง : New York
  New York [en]
 • การออกเสียง : Illinois
  Illinois [en]
 • การออกเสียง : Thanksgiving
  Thanksgiving [en]
 • การออกเสียง : Massachusetts
  Massachusetts [en]
 • การออกเสียง : Plymouth
  Plymouth [en]
 • การออกเสียง : California
  California [en]
 • การออกเสียง : Arkansas
  Arkansas [en]
 • การออกเสียง : Winchester
  Winchester [en]
 • การออกเสียง : Long Island
  Long Island [en]
 • การออกเสียง : Seattle
  Seattle [en]
 • การออกเสียง : Los Angeles
  Los Angeles [en]
 • การออกเสียง : Pennsylvania
  Pennsylvania [en]
 • การออกเสียง : Worcester
  Worcester [en]
 • การออกเสียง : nature
  nature [fr]
 • การออกเสียง : Lebanon
  Lebanon [en]
 • การออกเสียง : Cambridge
  Cambridge [en]
 • การออกเสียง : Philadelphia
  Philadelphia [en]
 • การออกเสียง : Miami
  Miami [en]
 • การออกเสียง : Galway
  Galway [en]
 • การออกเสียง : Gary
  Gary [en]
 • การออกเสียง : Nevada
  Nevada [en]
 • การออกเสียง : Baton Rouge
  Baton Rouge [fr]
 • การออกเสียง : Warsaw
  Warsaw [en]
 • การออกเสียง : donut
  donut [en]
 • การออกเสียง : 美国
  美国 [zh]
 • การออกเสียง : Cádiz
  Cádiz [es]
 • การออกเสียง : Roosevelt
  Roosevelt [en]
 • การออกเสียง : Cajun
  Cajun [en]
 • การออกเสียง : New Mexico
  New Mexico [en]
 • การออกเสียง : Frankfurt
  Frankfurt [de]
 • การออกเสียง : Portland
  Portland [en]
 • การออกเสียง : Jasper
  Jasper [en]
 • การออกเสียง : New England
  New England [en]
 • การออกเสียง : Big Sur
  Big Sur [en]
 • การออกเสียง : Raleigh
  Raleigh [en]
 • การออกเสียง : Hobart
  Hobart [en]
 • การออกเสียง : Syracuse
  Syracuse [en]
 • การออกเสียง : Washington D.C.
  Washington D.C. [en]
 • การออกเสียง : Mobile (Alabama)
  Mobile (Alabama) [en]
 • การออกเสียง : Harvey Weinstein
  Harvey Weinstein [en]
 • การออกเสียง : Richmond
  Richmond [en]
 • การออกเสียง : Portage
  Portage [en]
 • การออกเสียง : Seymour
  Seymour [en]
 • การออกเสียง : Georgia O'Keeffe
  Georgia O'Keeffe [en]
 • การออกเสียง : Empire State Building
  Empire State Building [en]
 • การออกเสียง : Appalachian
  Appalachian [en]
 • การออกเสียง : Salem
  Salem [en]
 • การออกเสียง : McLean
  McLean [en]
 • การออกเสียง : Harlem
  Harlem [en]
 • การออกเสียง : Boston Celtics
  Boston Celtics [en]
 • การออกเสียง : Hudson
  Hudson [en]
 • การออกเสียง : ruidoso
  ruidoso [es]
 • การออกเสียง : Princeton
  Princeton [en]
 • การออกเสียง : Sullivan
  Sullivan [en]
 • การออกเสียง : Anaïs Nin
  Anaïs Nin [fr]
 • การออกเสียง : Petersburg
  Petersburg [en]
 • การออกเสียง : Zwolle
  Zwolle [en]
 • การออกเสียง : anymore
  anymore [en]
 • การออกเสียง : Man Ray
  Man Ray [en]
 • การออกเสียง : Woburn
  Woburn [en]
 • การออกเสียง : QAnon
  QAnon [en]
 • การออกเสียง : LA (Los Angeles)
  LA (Los Angeles) [en]
 • การออกเสียง : Clinton
  Clinton [en]
 • การออกเสียง : Pentagon
  Pentagon [en]
 • การออกเสียง : Myrtle Beach
  Myrtle Beach [en]
 • การออกเสียง : cream cheese
  cream cheese [en]
 • การออกเสียง : Palermo
  Palermo [it]
 • การออกเสียง : Ithaca
  Ithaca [la]
 • การออกเสียง : Hollywood
  Hollywood [en]
 • การออกเสียง : New Haven
  New Haven [en]
 • การออกเสียง : Sun Valley
  Sun Valley [en]
 • การออกเสียง : Nazareth
  Nazareth [de]
 • การออกเสียง : Greenwich Village
  Greenwich Village [en]
 • การออกเสียง : anticipation
  anticipation [en]
 • การออกเสียง : Texan
  Texan [en]
 • การออกเสียง : Pana
  Pana [en]
 • การออกเสียง : Haverhill
  Haverhill [en]
 • การออกเสียง : DeKalb County
  DeKalb County [en]
 • การออกเสียง : National Park Service
  National Park Service [en]
 • การออกเสียง : Kilmarnock
  Kilmarnock [en]
 • การออกเสียง : Muenster cheese
  Muenster cheese [en]
 • การออกเสียง : taser
  taser [en]
 • การออกเสียง : St Louis
  St Louis [en]
 • การออกเสียง : K-Swiss
  K-Swiss [de]
 • การออกเสียง : Castle Rock
  Castle Rock [en]
 • การออกเสียง : Bowie
  Bowie [en]
 • การออกเสียง : Fairfax
  Fairfax [en]
 • การออกเสียง : Beverly Hills
  Beverly Hills [en]
 • การออกเสียง : Yazoo city
  Yazoo city [en]
 • การออกเสียง : Vincennes (Indiana)
  Vincennes (Indiana) [en]
 • การออกเสียง : six hundred sixty-six
  six hundred sixty-six [en]
 • การออกเสียง : Uvalde
  Uvalde [en]
 • การออกเสียง : Buckhead
  Buckhead [en]
 • การออกเสียง : сад
  сад [ru]
 • การออกเสียง : Jackson Pollock
  Jackson Pollock [en]
 • การออกเสียง : Heavenly Valley
  Heavenly Valley [en]
 • การออกเสียง : Mahomet
  Mahomet [fr]
 • การออกเสียง : Evansville
  Evansville [en]