• การออกเสียงคำว่า Navy Pier Navy Pier [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jake Lloyd Jake Lloyd [en]
 • การออกเสียงคำว่า Met Cloisters Met Cloisters [en]
 • การออกเสียงคำว่า Two Prudential Plaza Two Prudential Plaza [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cleveland Museum of Art Cleveland Museum of Art [en]
 • การออกเสียงคำว่า Brooklyn Museum Brooklyn Museum [en]
 • การออกเสียงคำว่า Woodland Hills Woodland Hills [en]
 • การออกเสียงคำว่า Currier and Ives Currier and Ives [en]
 • การออกเสียงคำว่า Frankie Laine Frankie Laine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Percy Sledge Percy Sledge [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tanglewood Music Festival Tanglewood Music Festival [en]
 • การออกเสียงคำว่า Defense Distinguished Service Medal Defense Distinguished Service Medal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Legion of Merit Legion of Merit [en]
 • การออกเสียงคำว่า Richard J. Daley Richard J. Daley [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hell’s Angels Hell’s Angels [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hell’s Angel Hell’s Angel [en]
 • การออกเสียงคำว่า Walter Shaub Walter Shaub [en]
 • การออกเสียงคำว่า Miles Teller Miles Teller [en]
 • การออกเสียงคำว่า Flo-Jo Flo-Jo [en]
 • การออกเสียงคำว่า Michael Ferriter Michael Ferriter [en]
 • การออกเสียงคำว่า O'Hare International Airport O'Hare International Airport [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vitagraph Vitagraph [en]
 • การออกเสียงคำว่า Annie Hall Annie Hall [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mary McCarthy Mary McCarthy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sealy Sealy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Newbery Medal Newbery Medal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Exploits of Elaine Exploits of Elaine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Perils of Pauline Perils of Pauline [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thurgood Marshall Thurgood Marshall [en]
 • การออกเสียงคำว่า നമ്മെ നമ്മെ [ml]