หมวดหมู่:

upodobanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงupodobanie

  • การออกเสียง : trend trend [en]
  • การออกเสียง : lubość lubość [pl]
  • การออกเสียง : upodobać upodobać [pl]
  • การออกเสียง : transwestytyzm transwestytyzm [pl]
  • การออกเสียง : predylekcja predylekcja [pl]
  • การออกเสียง : szczególne szczególne [pl]
  • การออกเสียง : z upodobaniem z upodobaniem [pl]