หมวดหมู่:

upanishad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงupanishad

  • การออกเสียง : Upanishad Upanishad [hi]
  • การออกเสียง : Isha Upanishad Isha Upanishad [sa]