หมวดหมู่:

unpleasant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunpleasant

  • การออกเสียง : horrible horrible [en]
  • การออกเสียง : rotten rotten [en]
  • การออกเสียง : adversity adversity [en]
  • การออกเสียง : aftermath aftermath [en]
  • การออกเสียง : insinuation insinuation [en]
  • การออกเสียง : god-awful god-awful [en]
  • การออกเสียง : dysphemism dysphemism [en]
  • การออกเสียง : poison pen letter poison pen letter [en]
  • การออกเสียง : przykre przykre [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : fogd be fogd be [hu] รอการออกเสียง