หมวดหมู่:

unconcern

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunconcern

  • การออกเสียง : I'm not bovvered I'm not bovvered [en]
  • การออกเสียง : tumiwisizm tumiwisizm [pl]
  • การออกเสียง : znieczulica znieczulica [pl]
  • การออกเสียง : zobojętniały zobojętniały [pl]
  • การออกเสียง : heichara heichara [ja]