หมวดหมู่:

Ulster Cycle

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUlster Cycle

 • การออกเสียง : Fionn Mac Cumhaill Fionn Mac Cumhaill [ga]
 • การออกเสียง : Cú Chulainn Cú Chulainn [ga]
 • การออกเสียง : Cúchulainn Cúchulainn [ga]
 • การออกเสียง : Bran Bran [en]
 • การออกเสียง : Anla (Áinle) Anla (Áinle) [ga]
 • การออกเสียง : Fergus Fergus [en]
 • การออกเสียง : Cathbhadh - Cathbad Cathbhadh - Cathbad [ga]
 • การออกเสียง : Muirtheimne Muirtheimne [ga]
 • การออกเสียง : ríastrad ríastrad [ga]
 • การออกเสียง : Dún Scáith Dún Scáith [ga]
 • การออกเสียง : Culainn Culainn [ga]
 • การออกเสียง : Finnbennach - Fionn Bheannach Finnbennach - Fionn Bheannach [ga]
 • การออกเสียง : Dáire mac Fiachna Dáire mac Fiachna [ga]
 • การออกเสียง : Bláthnat Bláthnat [ga]
 • การออกเสียง : Noisa (Naoise) Noisa (Naoise) [ga]
 • การออกเสียง : Finnabair Finnabair [ga]
 • การออกเสียง : Fionnabhair Fionnabhair [ga]
 • การออกเสียง : Fiacha Fiacha [ga]
 • การออกเสียง : Fráech Fráech [ga]
 • การออกเสียง : Bricriú Bricriú [ga]
 • การออกเสียง : Sencha Sencha [ga]
 • การออกเสียง : Conchubhair Mac Neasa Conchubhair Mac Neasa [ga]
 • การออกเสียง : Láeg Láeg [ga]
 • การออกเสียง : Ardaan (Ardan) Ardaan (Ardan) [ga]
 • การออกเสียง : Tochmarc Emire Tochmarc Emire [ga]
 • การออกเสียง : ces noínden ces noínden [ga]
 • การออกเสียง : Fedlime Fedlime [ga]
 • การออกเสียง : Borach Borach [ga]
 • การออกเสียง : Usnach - Usnech Usnach - Usnech [ga]
 • การออกเสียง : Cummascach Cummascach [ga]