• การออกเสียงคำว่า Conchubhair Mac Neasa Conchubhair Mac Neasa [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cathbad / Cathbhadh Cathbad / Cathbhadh [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cúchulainn Cúchulainn [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cú Chulainn Cú Chulainn [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fráech Fráech [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fionnabhair Fionnabhair [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Finnabair Finnabair [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Sencha Sencha [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fionn Mac Cumhaill Fionn Mac Cumhaill [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Dáire mac Fiachna Dáire mac Fiachna [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Bran Bran [ro]
 • การออกเสียงคำว่า Borach Borach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fiacha Fiacha [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fergus Fergus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Noisa (Naoise) Noisa (Naoise) [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Anla (Áinle) Anla (Áinle) [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Ardaan (Ardan) Ardaan (Ardan) [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cathbhadh - Cathbad Cathbhadh - Cathbad [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cummascach Cummascach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Usnach - Usnech Usnach - Usnech [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Bláthnat Bláthnat [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Culainn Culainn [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Bricriú Bricriú [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Tochmarc Emire Tochmarc Emire [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Dún Scáith Dún Scáith [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Finnbennach - Fionn Bheannach Finnbennach - Fionn Bheannach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fedlime Fedlime [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Láeg Láeg [ga]
 • การออกเสียงคำว่า ríastrad ríastrad [ga]
 • การออกเสียงคำว่า ces noínden ces noínden [ga]