หมวดหมู่:

ulpan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงulpan

 • การออกเสียง : אחרי
  אחרי [he]
 • การออกเสียง : מסַפר
  מסַפר [he]
 • การออกเสียง : מאוחר
  מאוחר [he]
 • การออกเสียง : דָבר
  דָבר [he]
 • การออกเสียง : אולי
  אולי [he]
 • การออกเสียง : לפעמים
  לפעמים [he]
 • การออกเสียง : משַחק
  משַחק [he]
 • การออกเสียง : צֶבע
  צֶבע [he]
 • การออกเสียง : ביחד
  ביחד [he]
 • การออกเสียง : סיפור
  סיפור [he]
 • การออกเสียง : הכי
  הכי [he]
 • การออกเสียง : ימים
  ימים [he]
 • การออกเสียง : גן
  גן [he]
 • การออกเสียง : רָב
  רָב [he]
 • การออกเสียง : צבעים
  צבעים [he]
 • การออกเสียง : מתלבש
  מתלבש [he]
 • การออกเสียง : גננת
  גננת [he]
 • การออกเสียง : מספרת
  מספרת [he]
 • การออกเสียง : מתלבשת
  מתלבשת [he]
 • การออกเสียง : קם
  קם [he]
 • การออกเสียง : קמה
  קמה [he]
 • การออกเสียง : זזה
  זזה [he]
 • การออกเสียง : זז
  זז [he]
 • การออกเสียง : נָח
  נָח [he]
 • การออกเสียง : צם
  צם [he]
 • การออกเสียง : טס
  טס [he]
 • การออกเสียง : אמוּת
  אמוּת [he]