หมวดหมู่:

ugedag

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงugedag

 • การออกเสียง : onsdag
  onsdag [da]
 • การออกเสียง : fredag
  fredag [sv]
 • การออกเสียง : torsdag
  torsdag [no]
 • การออกเสียง : mandag
  mandag [da]
 • การออกเสียง : lørdag
  lørdag [da]
 • การออกเสียง : tirsdag
  tirsdag [da]
 • การออกเสียง : søndag
  søndag [no]