หมวดหมู่:

uczelnia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuczelnia

 • การออกเสียง : profesor profesor [es]
 • การออกเสียง : audytorium audytorium [pl]
 • การออกเสียง : studiuję studiuję [pl]
 • การออกเสียง : profesorski profesorski [pl]
 • การออกเสียง : docentura docentura [pl]
 • การออกเสียง : wykład wykład [pl]
 • การออกเสียง : szkocka szkocka [pl]
 • การออกเสียง : Wojskowa Akademia Techniczna Wojskowa Akademia Techniczna [pl]
 • การออกเสียง : ekstermistycznie ekstermistycznie [pl]
 • การออกเสียง : medyczka medyczka [pl]
 • การออกเสียง : Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski [pl]
 • การออกเสียง : prymus prymus [pl]
 • การออกเสียง : pogimnazjalna pogimnazjalna [pl]
 • การออกเสียง : Akademia Sztuk Pięknych Akademia Sztuk Pięknych [pl]