หมวดหมู่:

ubing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงubing

 • การออกเสียงคำว่า Maysa Maysa [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า balo balo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า anansa anansa [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Lelong Lelong [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hasmin hasmin [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngipen ngipen [ilo | pag] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaingas kaingas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sapulem sapulem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agkabaw agkabaw [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapada kapada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tuppol tuppol [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aglalo aglalo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lakay lakay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tuppolmo tuppolmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agsapulka agsapulka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ubanmo ubanmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makasubkar makasubkar [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ubing ubing [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apag-ukrad apag-ukrad [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ukrad ukrad [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nasamsam-it nasamsam-it [ilo] รอการออกเสียง