หมวดหมู่:

UB

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUB

  • การออกเสียง : ubek ubek [pl]
  • การออกเสียง : bezpieka bezpieka [pl]
  • การออกเสียง : ウーブ ウーブ [ja]
  • การออกเสียง : ustawa dezubekizacyjna ustawa dezubekizacyjna [pl]
  • การออกเสียง : dezubekizacja dezubekizacja [pl]