หมวดหมู่:

Typography

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTypography

 • การออกเสียง : character character [en]
 • การออกเสียง : bold bold [en]
 • การออกเสียง : font font [fr]
 • การออกเสียง : komma komma [sv]
 • การออกเสียง : sans serif sans serif [fr]
 • การออกเสียง : postscript postscript [en]
 • การออกเสียง : Helvetica Helvetica [en]
 • การออกเสียง : drop cap drop cap [en]
 • การออกเสียง : italic italic [en]
 • การออกเสียง : lowercase lowercase [en]
 • การออกเสียง : Gill Sans Gill Sans [en]
 • การออกเสียง : fount fount [en]
 • การออกเสียง : em dash em dash [en]
 • การออกเสียง : ascender ascender [es]
 • การออกเสียง : x-height x-height [en]
 • การออกเสียง : semikolon semikolon [de]
 • การออกเสียง : dingbat dingbat [en]
 • การออกเสียง : lucida lucida [en]
 • การออกเสียง : nonpareil nonpareil [en]
 • การออกเสียง : grotesk grotesk [de]
 • การออกเสียง : letterpress letterpress [en]
 • การออกเสียง : serif serif [en]
 • การออกเสียง : kerning kerning [en]
 • การออกเสียง : Fraktur Fraktur [de]
 • การออกเสียง : versal versal [pt]
 • การออกเสียง : font-weight font-weight [en]
 • การออกเสียง : kursiv kursiv [de]
 • การออกเสียง : rubrik rubrik [de]
 • การออกเสียง : typographer typographer [en]
 • การออกเสียง : cap height cap height [en]
 • การออกเสียง : strapline strapline [en]
 • การออกเสียง : galliard galliard [en]
 • การออกเสียง : ligature ligature [en]
 • การออกเสียง : pagination pagination [en]
 • การออกเสียง : hyphenation hyphenation [en]
 • การออกเสียง : Majuskel Majuskel [de]
 • การออกเสียง : leading (typography) leading (typography) [en]
 • การออกเสียง : Apostroph Apostroph [de]
 • การออกเสียง : Minuskel Minuskel [de]
 • การออกเสียง : Bindestrich Bindestrich [de]
 • การออกเสียง : letterform letterform [en]
 • การออกเสียง : Fragezeichen Fragezeichen [de]
 • การออกเสียง : uppercase uppercase [en]
 • การออกเสียง : logotype logotype [en]
 • การออกเสียง : typeface typeface [en]
 • การออกเสียง : Max Miedinger Max Miedinger [de]
 • การออกเสียง : letterspacing letterspacing [en]
 • การออกเสียง : greeking greeking [en]
 • การออกเสียง : blackletter blackletter [en]
 • การออกเสียง : knibning knibning [da]
 • การออกเสียง : horeunge horeunge [da]
 • การออกเสียง : optima optima [la]
 • การออกเสียง : fransk horeunge fransk horeunge [da]
 • การออกเสียง : Gedankenstrich Gedankenstrich [de]
 • การออกเสียง : majuskler majuskler [da]
 • การออกเสียง : ligatur ligatur [de]
 • การออกเสียง : Anführungszeichen Anführungszeichen [de]
 • การออกเสียง : minuskler minuskler [da]
 • การออกเสียง : plantin plantin [fr]
 • การออกเสียง : Unterstrich Unterstrich [de]
 • การออกเสียง : kapitæler kapitæler [da]
 • การออกเสียง : bodoni bodoni [en]
 • การออกเสียง : Jakob Erbar Jakob Erbar [de]
 • การออกเสียง : kapitæl kapitæl [da]
 • การออกเสียง : Jenson Jenson [en]
 • การออกเสียง : Rockwell Rockwell [en]
 • การออกเสียง : προσγεγραμμένη προσγεγραμμένη [el]
 • การออกเสียง : lettres minuscules lettres minuscules [fr]
 • การออกเสียง : υπογεγραμμένη υπογεγραμμένη [el]
 • การออกเสียง : phototypesetting phototypesetting [en]
 • การออกเสียง : versaler versaler [da]
 • การออกเสียง : lettres majuscules lettres majuscules [fr]
 • การออกเสียง : en caractère gras en caractère gras [fr]
 • การออกเสียง : Großbuchstaben Großbuchstaben [de]
 • การออกเสียง : курсивом курсивом [ru]
 • บันทึกการออกเสียง : Hoefler & Frere-Jones Hoefler & Frere-Jones [en] รอการออกเสียง