• การออกเสียงคำว่า typold typold [en]
 • การออกเสียงคำว่า 字形 字形 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 맑은고딕 맑은고딕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Spencerian Script Spencerian Script [en]
 • การออกเสียงคำว่า corbel corbel [en]
 • การออกเสียงคำว่า Calibri Calibri [en]
 • การออกเสียงคำว่า Palatino Palatino [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bauer Bauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Garamond Garamond [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Maittaire Maittaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า plantin plantin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า galliard galliard [gsw]
 • การออกเสียงคำว่า Gill Sans Gill Sans [en]