หมวดหมู่:

tuo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtuo

  • การออกเสียง : tuoi
    tuoi [it]
  • การออกเสียง : tó
    [hu]