หมวดหมู่:

tumour

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtumour

  • การออกเสียง : cancer cancer [en]
  • การออกเสียง : رسولی رسولی [ur]