หมวดหมู่:

tuft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtuft

  • การออกเสียง : 房 [yue]
  • การออกเสียง : kiście kiście [pl]