หมวดหมู่:

Tudor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTudor

  • การออกเสียง : Elizabethan Elizabethan [en]
  • การออกเสียง : Elizabeth I Elizabeth I [en]
  • การออกเสียง : Herstmonceux Herstmonceux [en]
  • การออกเสียง : Coughton Court Coughton Court [en]
  • การออกเสียง : Tewdwr Tewdwr [cy]
  • การออกเสียง : Belvoir Castle Belvoir Castle [en]
  • การออกเสียง : Hammes Hammes [de]
  • การออกเสียง : Henryk VIII (= ósmy) Henryk VIII (= ósmy) [pl]
  • การออกเสียง : gable hood gable hood [en]