หมวดหมู่:

Trojan War

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTrojan War

  • การออกเสียง : Diomede Diomede [it]
  • การออกเสียง : Nestor Nestor [en]