หมวดหมู่:

tribes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtribes

 • การออกเสียง : Saxon Saxon [en]
 • การออกเสียง : Pict Pict [en]
 • การออกเสียง : Понка Понка [ru]
 • การออกเสียง : Miccosukee Miccosukee [en]
 • การออกเสียง : Piegan Piegan [en]
 • การออกเสียง : Δαναοί Δαναοί [el]
 • การออกเสียง : Pamunkey Pamunkey [en]
 • การออกเสียง : Ithaker Ithaker [de]
 • การออกเสียง : Nottawaseppi Huron Nottawaseppi Huron [en]
 • การออกเสียง : Πυγμαίοι Πυγμαίοι [el]
 • การออกเสียง : Βουσμάνοι Βουσμάνοι [el]
 • การออกเสียง : Βησιγότθοι Βησιγότθοι [el]
 • การออกเสียง : Getae Getae [en]
 • การออกเสียง : Urkelten Urkelten [de]
 • การออกเสียง : Οστρογότθοι Οστρογότθοι [el]
 • การออกเสียง : Ingusche Ingusche [de]
 • การออกเสียง : Γότθοι Γότθοι [el]
 • การออกเสียง : 九黎 九黎 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : merafe merafe [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Corieltauvi Corieltauvi [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Caereni Caereni [gd | sco] รอการออกเสียง