หมวดหมู่:

trend

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtrend

 • การออกเสียง : balayage
  balayage [fr]
 • การออกเสียง : رجحان
  رجحان [fa]
 • การออกเสียง : hot topic
  hot topic [en]
 • การออกเสียง : antywojenny
  antywojenny [pl]
 • การออกเสียง : selfiepinne
  selfiepinne [sv]
 • การออกเสียง : pozytywistyczny
  pozytywistyczny [pl]
 • การออกเสียง : rozpowszechniony
  rozpowszechniony [pl]
 • การออกเสียง : etyczno-społeczny
  etyczno-społeczny [pl]
 • การออกเสียง : antyfaszystowski
  antyfaszystowski [pl]
 • การออกเสียง : generalny
  generalny [pl]
 • การออกเสียง : liryzm
  liryzm [pl]
 • การออกเสียง : hiperinflacyjny
  hiperinflacyjny [pl]
 • การออกเสียง : urbanistyczny
  urbanistyczny [pl]
 • การออกเสียง : ustawodawczy
  ustawodawczy [pl]
 • การออกเสียง : sista skriket
  sista skriket [sv]
 • การออกเสียง : wzrostowy
  wzrostowy [pl]
 • การออกเสียง : تَواتُر
  تَواتُر [ur]
 • การออกเสียง : wsteczniczy
  wsteczniczy [pl]