หมวดหมู่:

tramwaj

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtramwaj

  • การออกเสียง : na gapę na gapę [pl]
  • การออกเสียง : konduktorska konduktorska [pl]
  • การออกเสียง : szarpnięcie szarpnięcie [pl]
  • การออกเสียง : torowisko torowisko [pl]
  • การออกเสียง : szyny szyny [pl]
  • การออกเสียง : motorniczy motorniczy [pl]
  • การออกเสียง : przegapiony przegapiony [pl]
  • การออกเสียง : kontroler kontroler [pl]
  • การออกเสียง : pantograf pantograf [pl]
  • การออกเสียง : w tramwaju w tramwaju [pl]