หมวดหมู่:

traditions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtraditions

 • การออกเสียง : revel
  revel [en]
 • การออกเสียง : mistletoe
  mistletoe [en]
 • การออกเสียง : yule
  yule [en]
 • การออกเสียง : Turkish delight
  Turkish delight [en]
 • การออกเสียง : traditions
  traditions [en]
 • การออกเสียง : Christmas tree
  Christmas tree [en]
 • การออกเสียง : Scarborough Fair
  Scarborough Fair [en]
 • การออกเสียง : Christmas cake
  Christmas cake [en]
 • การออกเสียง : Christmas carol
  Christmas carol [en]
 • การออกเสียง : street preaching
  street preaching [en]
 • การออกเสียง : yuletide
  yuletide [en]
 • การออกเสียง : Sabantuy
  Sabantuy [de]
 • การออกเสียง : ӏедал
  ӏедал [ce]
 • การออกเสียง : Bhavishya-Purana
  Bhavishya-Purana [sa]
 • การออกเสียง : Μπότηδες
  Μπότηδες [el]
 • การออกเสียง : merrymaking
  merrymaking [en]
 • การออกเสียง : 悬棺
  悬棺 [zh]
 • การออกเสียง : tradycjach
  tradycjach [pl]