หมวดหมู่:

town hall

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtown hall

 • การออกเสียง : mairie
  mairie [fr]
 • การออกเสียง : ratusz
  ratusz [pl]
 • การออกเสียง : Primăria
  Primăria [ro]
 • การออกเสียง : radnica
  radnica [sk]
 • การออกเสียง : primărie
  primărie [ro]