หมวดหมู่:

torpeda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtorpeda

  • การออกเสียง : detonator detonator [en]
  • การออกเสียง : torpedowanie torpedowanie [pl]
  • การออกเสียง : śródokręcie śródokręcie [pl]
  • การออกเสียง : storpedować storpedować [pl]
  • การออกเสียง : po storpedowaniu po storpedowaniu [pl]
  • การออกเสียง : przez torpedę przez torpedę [pl]