• การออกเสียงคำว่า José Martínez Ahumada José Martínez Ahumada [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bombita Bombita [es]
 • การออกเสียงคำว่า El Viti El Viti [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan Antonio Ruiz Espartaco Juan Antonio Ruiz Espartaco [es]
 • การออกเสียงคำว่า Miguel Báez Espínola Miguel Báez Espínola [es]
 • การออกเสียงคำว่า Vicente Pastor Vicente Pastor [es]
 • การออกเสียงคำว่า Cristina Sánchez Cristina Sánchez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Javier Conde Javier Conde [es]
 • การออกเสียงคำว่า Julio Robles Julio Robles [es]
 • การออกเสียงคำว่า Pepe Dominguín Pepe Dominguín [es]
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Bienvenida Antonio Bienvenida [es]
 • การออกเสียงคำว่า El Juli El Juli [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Miguel Arroyo Delgado José Miguel Arroyo Delgado [es]
 • การออกเสียงคำว่า Marcial Lalanda Marcial Lalanda [es]
 • การออกเสียงคำว่า Relampaguito Relampaguito [es]
 • การออกเสียงคำว่า Cayetano Rivera Ordóñez Cayetano Rivera Ordóñez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Francisco Rivera Francisco Rivera [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juana Cruz Juana Cruz [es]
 • การออกเสียงคำว่า Paco de Oro Paco de Oro [es]
 • การออกเสียงคำว่า Álvaro Domecq Díez Álvaro Domecq Díez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Diego Puerta Diego Puerta [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Daza José Daza [es]
 • การออกเสียงคำว่า Manuel Báez Manuel Báez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Rafael Gómez Rafael Gómez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bonarillo Bonarillo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Eladio Amorós Eladio Amorós [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan Belmonte Juan Belmonte [es]
 • การออกเสียงคำว่า Miguel Márquez Miguel Márquez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Vicente Perucha Vicente Perucha [es]
 • การออกเสียงคำว่า Cúchares Cúchares [es]