หมวดหมู่:

Toponomastica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงToponomastica

  • การออกเสียง : allein allein [de]
  • การออกเสียง : Stagira Stagira [it]
  • การออกเสียง : Galatone Galatone [it]
  • การออกเสียง : Ronchetrin Ronchetrin [it]
  • การออกเสียง : Antey-Saint-André Antey-Saint-André [it]
  • การออกเสียง : Stellata Stellata [it]
  • การออกเสียง : Cheremule Cheremule [it]