หมวดหมู่:

Toponimia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงToponimia

 • การออกเสียง : México
  México [es]
 • การออกเสียง : chaos
  chaos [en]
 • การออกเสียง : Sara
  Sara [tt]
 • การออกเสียง : Prado
  Prado [es]
 • การออกเสียง : Hamburg
  Hamburg [de]
 • การออกเสียง : montaña
  montaña [es]
 • การออกเสียง : cariño
  cariño [es]
 • การออกเสียง : lago
  lago [es]
 • การออกเสียง : La Rioja
  La Rioja [es]
 • การออกเสียง : Santiago de Compostela
  Santiago de Compostela [es]
 • การออกเสียง : Teixeira
  Teixeira [pt]
 • การออกเสียง : Ombre
  Ombre [fr]
 • การออกเสียง : Prada
  Prada [it]
 • การออกเสียง : Santa Cruz
  Santa Cruz [en]
 • การออกเสียง : torre
  torre [it]
 • การออกเสียง : campo
  campo [it]
 • การออกเสียง : San Miguel
  San Miguel [es]
 • การออกเสียง : monte
  monte [it]
 • การออกเสียง : Palma de Mallorca
  Palma de Mallorca [es]
 • การออกเสียง : cela
  cela [fr]
 • การออกเสียง : Moscou
  Moscou [fr]
 • การออกเสียง : ramos
  ramos [pt]
 • การออกเสียง : cachoeira
  cachoeira [pt]
 • การออกเสียง : bóveda
  bóveda [es]
 • การออกเสียง : cabo
  cabo [es]
 • การออกเสียง : sever
  sever [en]
 • การออกเสียง : zarza
  zarza [es]
 • การออกเสียง : Estación
  Estación [es]
 • การออกเสียง : lentille
  lentille [fr]
 • การออกเสียง : areas
  areas [en]
 • การออกเสียง : Xoxocotlán
  Xoxocotlán [nah]
 • การออกเสียง : Ferreira
  Ferreira [gl]
 • การออกเสียง : hjørring
  hjørring [da]
 • การออกเสียง : canto
  canto [ia]
 • การออกเสียง : parada
  parada [es]
 • การออกเสียง : redondo
  redondo [es]
 • การออกเสียง : salgueiros
  salgueiros [pt]
 • การออกเสียง : Sanxenxo
  Sanxenxo [gl]
 • การออกเสียง : pozo
  pozo [es]
 • การออกเสียง : Cortes
  Cortes [es]
 • การออกเสียง : meira
  meira [is]
 • การออกเสียง : porteiro
  porteiro [pt]
 • การออกเสียง : pape
  pape [fr]
 • การออกเสียง : ríos
  ríos [es]
 • การออกเสียง : San Salvador
  San Salvador [es]
 • การออกเสียง : San Marcos
  San Marcos [en]
 • การออกเสียง : Torno
  Torno [es]
 • การออกเสียง : lagoa
  lagoa [pt]
 • การออกเสียง : Valença
  Valença [pt]
 • การออกเสียง : tenda
  tenda [it]
 • การออกเสียง : San Roque
  San Roque [es]
 • การออกเสียง : Novelle
  Novelle [de]
 • การออกเสียง : cirio
  cirio [es]
 • การออกเสียง : Herr Albin
  Herr Albin [de]
 • การออกเสียง : paio
  paio [it]
 • การออกเสียง : mide
  mide [es]
 • การออกเสียง : Serra da Estrela
  Serra da Estrela [pt]
 • การออกเสียง : Pando
  Pando [pt]
 • การออกเสียง : Martín
  Martín [es]
 • การออกเสียง : invernal
  invernal [pt]
 • การออกเสียง : balsa
  balsa [en]
 • การออกเสียง : noia
  noia [ca]
 • การออกเสียง : cantón
  cantón [vec]
 • การออกเสียง : foz
  foz [gl]
 • การออกเสียง : pousada
  pousada [pt]
 • การออกเสียง : encomenda
  encomenda [pt]
 • การออกเสียง : Corzos
  Corzos [es]
 • การออกเสียง : Barro
  Barro [es]
 • การออกเสียง : áspera
  áspera [pt]
 • การออกเสียง : saa
  saa [ngh]
 • การออกเสียง : Ribeira
  Ribeira [pt]
 • การออกเสียง : Barreiro
  Barreiro [pt]
 • การออกเสียง : Carballeira
  Carballeira [gl]
 • การออกเสียง : Vimieiro
  Vimieiro [gl]
 • การออกเสียง : trigal
  trigal [es]
 • การออกเสียง : cartas
  cartas [es]
 • การออกเสียง : granda
  granda [eo]
 • การออกเสียง : torrente
  torrente [es]
 • การออกเสียง : Eo
  Eo [vi]
 • การออกเสียง : Figueiredo
  Figueiredo [pt]
 • การออกเสียง : Piedras Blancas
  Piedras Blancas [es]
 • การออกเสียง : campos
  campos [es]
 • การออกเสียง : Riotorto
  Riotorto [gl]
 • การออกเสียง : San Román
  San Román [es]
 • การออกเสียง : moldes
  moldes [es]
 • การออกเสียง : costela
  costela [pt]
 • การออกเสียง : Fragoso
  Fragoso [pt]
 • การออกเสียง : muros
  muros [es]
 • การออกเสียง : Sarria
  Sarria [gl]
 • การออกเสียง : Bidasoa
  Bidasoa [es]
 • การออกเสียง : San Martín
  San Martín [es]
 • การออกเสียง : Callao
  Callao [es]
 • การออกเสียง : rungsted
  rungsted [da]
 • การออกเสียง : Galegos
  Galegos [gl]
 • การออกเสียง : Casares
  Casares [es]
 • การออกเสียง : Altamira
  Altamira [pt]
 • การออกเสียง : Sande
  Sande [tpi]
 • การออกเสียง : galán
  galán [es]
 • การออกเสียง : sedes
  sedes [pl]
 • การออกเสียง : Vao
  Vao [gl]