หมวดหมู่:

toponiemen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponiemen

 • การออกเสียง : São Paulo
  São Paulo [pt]
 • การออกเสียง : Toronto
  Toronto [en]
 • การออกเสียง : Belo Horizonte
  Belo Horizonte [pt]
 • การออกเสียง : Vancouver
  Vancouver [en]
 • การออกเสียง : Recife
  Recife [pt]
 • การออกเสียง : Goiás
  Goiás [pt]
 • การออกเสียง : Montréal
  Montréal [fr]
 • การออกเสียง : Cambridge
  Cambridge [en]
 • การออกเสียง : Québec
  Québec [fr]
 • การออกเสียง : Nova Scotia
  Nova Scotia [en]
 • การออกเสียง : Paraná
  Paraná [pt]
 • การออกเสียง : Saskatchewan
  Saskatchewan [en]
 • การออกเสียง : Viña del Mar
  Viña del Mar [es]
 • การออกเสียง : belém
  belém [pt]
 • การออกเสียง : sucre
  sucre [fr]
 • การออกเสียง : Natal
  Natal [pt]
 • การออกเสียง : Himalaya
  Himalaya [hi]
 • การออกเสียง : Alberta
  Alberta [en]
 • การออกเสียง : regina
  regina [it]
 • การออกเสียง : pernambuco
  pernambuco [pt]
 • การออกเสียง : Ouagadougou
  Ouagadougou [fr]
 • การออกเสียง : Windsor
  Windsor [en]
 • การออกเสียง : Calgary
  Calgary [en]
 • การออกเสียง : La Paz
  La Paz [es]
 • การออกเสียง : Manitoba
  Manitoba [en]
 • การออกเสียง : Brasilia
  Brasilia [es]
 • การออกเสียง : Minas Gerais
  Minas Gerais [pt]
 • การออกเสียง : Shanghai
  Shanghai [en]
 • การออกเสียง : Salvador
  Salvador [pt]
 • การออกเสียง : Srebrenica
  Srebrenica [de]
 • การออกเสียง : Edmonton
  Edmonton [en]
 • การออกเสียง : Angkor Wat
  Angkor Wat [km]
 • การออกเสียง : Niagara
  Niagara [en]
 • การออกเสียง : Valparaíso
  Valparaíso [es]
 • การออกเสียง : Manaus
  Manaus [pt]
 • การออกเสียง : Pale
  Pale [en]
 • การออกเสียง : Ontario
  Ontario [en]
 • การออกเสียง : Halifax
  Halifax [en]
 • การออกเสียง : fortaleza
  fortaleza [pt]
 • การออกเสียง : Hamilton
  Hamilton [en]
 • การออกเสียง : concepción
  concepción [es]
 • การออกเสียง : Saskatoon
  Saskatoon [en]
 • การออกเสียง : Rio Grande
  Rio Grande [pt]
 • การออกเสียง : Yukon
  Yukon [en]
 • การออกเสียง : New Brunswick
  New Brunswick [en]
 • การออกเสียง : distrito federal
  distrito federal [es]
 • การออกเสียง : Benin
  Benin [en]
 • การออกเสียง : La Louvière
  La Louvière [fr]
 • การออกเสียง : Lhasa
  Lhasa [en]
 • การออกเสียง : Condroz
  Condroz [fr]
 • การออกเสียง : Rio Grande do Sul
  Rio Grande do Sul [pt]
 • การออกเสียง : Sudbury
  Sudbury [en]
 • การออกเสียง : Stavelot
  Stavelot [fr]
 • การออกเสียง : Winnipeg
  Winnipeg [en]
 • การออกเสียง : Georgetown
  Georgetown [en]
 • การออกเสียง : Espírito Santo
  Espírito Santo [pt]
 • การออกเสียง : Maranhão
  Maranhão [pt]
 • การออกเสียง : Nunavut
  Nunavut [fr]
 • การออกเสียง : Sava
  Sava [hr]
 • การออกเสียง : Northwest Territories
  Northwest Territories [en]
 • การออกเสียง : Bangui
  Bangui [fr]
 • การออกเสียง : Jajce
  Jajce [bs]
 • การออกเสียง : Zenica
  Zenica [bs]
 • การออกเสียง : Bandar Seri Begawan
  Bandar Seri Begawan [en]
 • การออกเสียง : Wuhan
  Wuhan [en]
 • การออกเสียง : Bujumbura
  Bujumbura [fr]
 • การออกเสียง : Bosna
  Bosna [eo]
 • การออกเสียง : North York
  North York [en]
 • การออกเสียง : Gaborone
  Gaborone [es]
 • การออกเสียง : Mekong
  Mekong [en]
 • การออกเสียง : Mostar
  Mostar [de]
 • การออกเสียง : Rio Grande do Norte
  Rio Grande do Norte [pt]
 • การออกเสียง : Shaanxi
  Shaanxi [cjy]
 • การออกเสียง : Amazone
  Amazone [fr]
 • การออกเสียง : Chengdu
  Chengdu [en]
 • การออกเสียง : Serra do Mar
  Serra do Mar [pt]
 • การออกเสียง : Pará
  Pará [pt]
 • การออกเสียง : Verviers
  Verviers [fr]
 • การออกเสียง : campos
  campos [es]
 • การออกเสียง : Yukon River
  Yukon River [en]
 • การออกเสียง : Paraíba
  Paraíba [pt]
 • การออกเสียง : Banja Luka
  Banja Luka [bs]
 • การออกเสียง : Famenne
  Famenne [fr]
 • การออกเสียง : Qingdao
  Qingdao [en]
 • การออกเสียง : Iquique
  Iquique [es]
 • การออกเสียง : Drina
  Drina [bs]
 • การออกเสียง : Beauraing
  Beauraing [fr]
 • การออกเสียง : Borinage
  Borinage [fr]
 • การออกเสียง : Limpopo
  Limpopo [de]
 • การออกเสียง : Belmopan
  Belmopan [de]
 • การออกเสียง : Tuzla
  Tuzla [tr]
 • การออกเสียง : krajina
  krajina [sk]
 • การออกเสียง : Yunnan
  Yunnan [en]
 • การออกเสียง : shantung
  shantung [fr]
 • การออกเสียง : Neufchâteau
  Neufchâteau [fr]
 • การออกเสียง : Neretva
  Neretva [bs]
 • การออกเสียง : Seraing
  Seraing [fr]
 • การออกเสียง : Hebei
  Hebei [cjy]
 • การออกเสียง : Prijedor
  Prijedor [bs]
 • การออกเสียง : Jiang
  Jiang [de]