หมวดหมู่:

to us

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto us

  • การออกเสียง : nama nama [ms]
  • การออกเสียง : לנו לנו [he]
  • การออกเสียง : אלינו אלינו [he]