หมวดหมู่:

to us

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto us

  • การออกเสียง : לנו לנו [he]
  • การออกเสียง : אלינו אלינו [he]
  • การออกเสียง : bizə bizə [az]
  • บันทึกการออกเสียง : namaj namaj [nah] รอการออกเสียง