หมวดหมู่:

to sing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto sing

  • การออกเสียง : לשיר לשיר [he]
  • การออกเสียง : awiten awiten [ilo]
  • การออกเสียง : sitrandin sitrandin [kmr]
  • การออกเสียง : rool rool [zpf]