หมวดหมู่:

to marry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto marry

  • การออกเสียง : maritari maritari [scn]
  • การออกเสียง : bestueden bestueden [lb]