หมวดหมู่:

Thor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงThor

 • การออกเสียง : Mjölnir
  Mjölnir [sv]
 • การออกเสียง : Thor
  Thor [da]
 • การออกเสียง : Megingjörð
  Megingjörð [is]
 • การออกเสียง : Magni
  Magni [is]
 • การออกเสียง : Móði
  Móði [is]
 • การออกเสียง : Mjølner
  Mjølner [no]
 • การออกเสียง : Gríðarvölur
  Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียง : Tanngrisnir
  Tanngrisnir [is]
 • การออกเสียง : Járnglófar
  Járnglófar [is]
 • การออกเสียง : Járngreipar
  Járngreipar [is]
 • บันทึกการออกเสียง : gravelox gravelox [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] รอการออกเสียง