หมวดหมู่:

Thor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงThor

 • การออกเสียง : Mjölnir Mjölnir [sv]
 • การออกเสียง : Thor Thor [da]
 • การออกเสียง : Megingjörð Megingjörð [is]
 • การออกเสียง : Magni Magni [is]
 • การออกเสียง : Móði Móði [is]
 • การออกเสียง : Mjølner Mjølner [no]
 • การออกเสียง : Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียง : Tanngrisnir Tanngrisnir [is]
 • การออกเสียง : Járnglófar Járnglófar [is]
 • การออกเสียง : Járngreipar Járngreipar [is]
 • บันทึกการออกเสียง : gravelox gravelox [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] รอการออกเสียง