หมวดหมู่:

this

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthis

 • การออกเสียง : kore
  kore [ja]
 • การออกเสียง : awa
  awa [pap]
 • การออกเสียง : هذا
  هذا [ar]
 • การออกเสียง : این
  این [fa]
 • การออกเสียง : ин
  ин [kbd]
 • การออกเสียง : tätä
  tätä [fi]
 • การออกเสียง : כך
  כך [he]
 • การออกเสียง : זאת
  זאת [he]
 • การออกเสียง : 這個
  這個 [zh]
 • การออกเสียง : הזה
  הזה [he]
 • การออกเสียง : takiego
  takiego [pl]
 • การออกเสียง : kí:ken
  kí:ken [moh]
 • การออกเสียง : הזאת
  הזאת [he]
 • การออกเสียง : بذلك
  بذلك [ar]
 • การออกเสียง : لهذه
  لهذه [ar]
 • การออกเสียง : ôma
  ôma [cr]
 • การออกเสียง : custhu
  custhu [sc]
 • การออกเสียง : זו
  זו [he]
 • การออกเสียง : هالشي
  هالشي [ar]
 • การออกเสียง : 个只
  个只 [wuu]
 • การออกเสียง : یہہ
  یہہ [ur]
 • การออกเสียง : ଇହ
  ଇହ [or]
 • การออกเสียง : 箇只
  箇只 [wuu]