หมวดหมู่:

this

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthis

 • การออกเสียง : kore kore [ja]
 • การออกเสียง : هذا هذا [ar]
 • การออกเสียง : این این [fa]
 • การออกเสียง : awa awa [pap]
 • การออกเสียง : ин ин [kbd]
 • การออกเสียง : tätä tätä [fi]
 • การออกเสียง : כך כך [he]
 • การออกเสียง : זאת זאת [he]
 • การออกเสียง : 這個 這個 [zh]
 • การออกเสียง : הזה הזה [he]
 • การออกเสียง : takiego takiego [pl]
 • การออกเสียง : kí:ken kí:ken [moh]
 • การออกเสียง : הזאת הזאת [he]
 • การออกเสียง : بذلك بذلك [ar]
 • การออกเสียง : لهذه لهذه [ar]
 • การออกเสียง : ôma ôma [cr]
 • การออกเสียง : custhu custhu [sc]
 • การออกเสียง : זו זו [he]
 • การออกเสียง : هالشي هالشي [ar]
 • การออกเสียง : 个只 个只 [wuu]
 • การออกเสียง : یہہ یہہ [ur]
 • การออกเสียง : ଇହ ଇହ [or]
 • การออกเสียง : 箇只 箇只 [wuu]