หมวดหมู่:

they are

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthey are

  • การออกเสียง : they're they're [en]
  • การออกเสียง : zij zijn zij zijn [nl]
  • การออกเสียง : זיי זענען זיי זענען [yi]
  • การออกเสียง : ہیں جو ہیں جو [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : Yns Yns [kw] รอการออกเสียง