หมวดหมู่:

they

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthey

 • การออกเสียง : dem dem [de]
 • การออกเสียง : 他们 他们 [zh]
 • การออกเสียง : onlar onlar [tr]
 • การออกเสียง : im im [de]
 • การออกเสียง : 佢哋 佢哋 [yue]
 • การออกเสียง : הם הם [he]
 • การออกเสียง : hng hng [ngh]
 • การออกเสียง : онҳо онҳо [tg]
 • การออกเสียง : Kim oni są? Kim oni są? [pl]
 • การออกเสียง : הן הן [he]
 • การออกเสียง : זיי זיי [yi]
 • การออกเสียง : اونا اونا [fa]
 • การออกเสียง : أعربوا أعربوا [ar]
 • การออกเสียง : sikara sikara [pag]
 • การออกเสียง : ronónha ronónha [moh]
 • การออกเสียง : wiyawâw wiyawâw [cr]
 • การออกเสียง : isaan isaan [om]
 • การออกเสียง : قطعوا قطعوا [ar]
 • การออกเสียง : 佢哋(keoi5 dei6) 佢哋(keoi5 dei6) [yue]
 • การออกเสียง : ସେମାନେ ସେମାନେ [or]
 • บันทึกการออกเสียง : paykuna paykuna [qu] รอการออกเสียง