หมวดหมู่:

thermodynamics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthermodynamics

 • การออกเสียง : Kelvin Kelvin [en]
 • การออกเสียง : exergy exergy [en]
 • การออกเสียง : Entropie Entropie [de]
 • การออกเสียง : Supercooling Supercooling [en]
 • การออกเสียง : isobaric isobaric [en]
 • การออกเสียง : absolute zero absolute zero [en]
 • การออกเสียง : entalpia entalpia [it]
 • การออกเสียง : Synergetics Synergetics [en]
 • การออกเสียง : Enthalpie Enthalpie [de]
 • การออกเสียง : entalpi entalpi [no]
 • การออกเสียง : cryoscopic cryoscopic [en]
 • การออกเสียง : entropia entropia [it]
 • การออกเสียง : exergonic exergonic [en]
 • การออกเสียง : термодинамика термодинамика [ru]
 • การออกเสียง : enthalpy enthalpy [en]
 • การออกเสียง : rheid rheid [en]
 • การออกเสียง : negentropy negentropy [en]
 • การออกเสียง : Carnot cycle Carnot cycle [en]
 • การออกเสียง : Kryoskopie Kryoskopie [de]
 • การออกเสียง : crioscopia crioscopia [it]
 • การออกเสียง : entalpie entalpie [cs]
 • การออกเสียง : dissipativ dissipativ [de]
 • การออกเสียง : Benoît Paul-Émile Clapeyron Benoît Paul-Émile Clapeyron [fr]
 • การออกเสียง : Sigwasan Sigwasan [tl]
 • การออกเสียง : initsigan initsigan [tl]
 • การออกเสียง : entalpía entalpía [es]
 • การออกเสียง : danumsigwasan danumsigwasan [tl]
 • การออกเสียง : kinetisch kinetisch [de]
 • การออกเสียง : Orsat analysis Orsat analysis [en]
 • การออกเสียง : dissipative dissipative [en]
 • การออกเสียง : tingirin tingirin [tl]
 • การออกเสียง : crioscopico crioscopico [it]
 • การออกเสียง : tigilan tigilan [tl]
 • การออกเสียง : ενθαλπία ενθαλπία [el]
 • การออกเสียง : termodinâmica termodinâmica [pt]
 • การออกเสียง : thermodynamica thermodynamica [nl]
 • การออกเสียง : termiczna termiczna [pl]
 • การออกเสียง : laumin laumin [tl]
 • การออกเสียง : balnian balnian [tl]
 • การออกเสียง : buhagsigwasan buhagsigwasan [tl]
 • การออกเสียง : kryoskopisch kryoskopisch [de]
 • การออกเสียง : isigan isigan [tl]
 • การออกเสียง : cryoscopy cryoscopy [en]
 • การออกเสียง : Absorptance Absorptance [en]
 • การออกเสียง : θερμοδυναμική θερμοδυναμική [el]