หมวดหมู่:

theatre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtheatre

 • การออกเสียง : play play [en]
 • การออกเสียง : writer writer [en]
 • การออกเสียง : performance performance [en]
 • การออกเสียง : house house [en]
 • การออกเสียง : soliloquy soliloquy [en]
 • การออกเสียง : William Shakespeare William Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : Shakespeare Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : deus ex machina deus ex machina [it]
 • การออกเสียง : Alexander McQueen Alexander McQueen [en]
 • การออกเสียง : Cinderella Cinderella [en]
 • การออกเสียง : effects effects [en]
 • การออกเสียง : Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood [en]
 • การออกเสียง : David Tennant David Tennant [en]
 • การออกเสียง : pantomime pantomime [en]
 • การออกเสียง : teater teater [da]
 • การออกเสียง : playwright playwright [en]
 • การออกเสียง : Witold Gombrowicz Witold Gombrowicz [pl]
 • การออกเสียง : Goody Two Shoes Goody Two Shoes [en]
 • การออกเสียง : mime mime [en]
 • การออกเสียง : Coliseum Coliseum [en]
 • การออกเสียง : proscenium proscenium [en]
 • การออกเสียง : claque claque [fr]
 • การออกเสียง : alienation alienation [en]
 • การออกเสียง : prompts prompts [en]
 • การออกเสียง : m'as-tu-vu m'as-tu-vu [fr]
 • การออกเสียง : Titus Andronicus Titus Andronicus [en]
 • การออกเสียง : farce farce [en]
 • การออกเสียง : Edward Gordon Craig Edward Gordon Craig [en]
 • การออกเสียง : farceuse farceuse [en]
 • การออกเสียง : mummer mummer [en]
 • การออกเสียง : Puss in Boots Puss in Boots [en]
 • การออกเสียง : Ian McDiarmid Ian McDiarmid [en]
 • การออกเสียง : Hotel Statler Hotel Statler [en]
 • การออกเสียง : Le médecin malgré lui Le médecin malgré lui [fr]
 • การออกเสียง : soliloquies soliloquies [en]
 • การออกเสียง : ringard ringard [fr]
 • การออกเสียง : amphitheater amphitheater [en]
 • การออกเสียง : Skene Skene [grc]
 • การออกเสียง : pantomimed pantomimed [en]
 • การออกเสียง : usherette usherette [en]
 • การออกเสียง : Waldbühne Waldbühne [de]
 • การออกเสียง : Jonathan Miller Jonathan Miller [en]
 • การออกเสียง : marionette marionette [en]
 • การออกเสียง : Drury Lane Drury Lane [en]
 • การออกเสียง : Entr'acte Entr'acte [fr]
 • การออกเสียง : Сорин Сорин [ru]
 • การออกเสียง : barnstorm barnstorm [en]
 • การออกเสียง : Le Bourgeois Gentilhomme Le Bourgeois Gentilhomme [fr]
 • การออกเสียง : Janusz Gajos Janusz Gajos [pl]
 • การออกเสียง : Falstaff Falstaff [it]
 • การออกเสียง : Teatr Współczesny Teatr Współczesny [pl]
 • การออกเสียง : kostymmästare kostymmästare [sv]
 • การออกเสียง : scrim scrim [en]
 • การออกเสียง : Belle Rêve Belle Rêve [fr]
 • การออกเสียง : Algernon Moncrieff Algernon Moncrieff [en]
 • การออกเสียง : Σοφοκλῆς Σοφοκλῆς [grc]
 • การออกเสียง : dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียง : Werburgh Street Theatre Werburgh Street Theatre [en]
 • การออกเสียง : Hammersmith Odeon Hammersmith Odeon [en]
 • การออกเสียง : absurdism absurdism [en]
 • การออกเสียง : Małgorzata Zajączkowska Małgorzata Zajączkowska [pl]
 • การออกเสียง : play to the gallery play to the gallery [en]
 • การออกเสียง : groteska groteska [pl]
 • การออกเสียง : upstage upstage [en]
 • การออกเสียง : ansambl ansambl [yi]
 • การออกเสียง : Terry Deary Terry Deary [en]
 • การออกเสียง : Οἰδίπους Οἰδίπους [grc]
 • การออกเสียง : Verfremdungseffekt Verfremdungseffekt [de]
 • การออกเสียง : improvise improvise [en]
 • การออกเสียง : 観阿弥 観阿弥 [ja]
 • การออกเสียง : Gorboduc Gorboduc [en]
 • การออกเสียง : 世阿弥 世阿弥 [ja]
 • การออกเสียง : Cecily Cardew Cecily Cardew [en]
 • การออกเสียง : James Burbage James Burbage [en]
 • การออกเสียง : William Macready William Macready [en]
 • การออกเสียง : Babes in the Wood Babes in the Wood [en]
 • การออกเสียง : figurant figurant [nl]
 • การออกเสียง : Mother Goose Mother Goose [en]
 • การออกเสียง : Beyond the Fringe Beyond the Fringe [en]
 • การออกเสียง : scenograf scenograf [pl]
 • การออกเสียง : Candaule Candaule [fr]
 • การออกเสียง : The Glass Menagerie The Glass Menagerie [en]
 • การออกเสียง : Stanisław Różewicz Stanisław Różewicz [pl]
 • การออกเสียง : Urfaust Urfaust [de]
 • การออกเสียง : Gwendolen Fairfax Gwendolen Fairfax [en]
 • การออกเสียง : pensionnaire pensionnaire [fr]
 • การออกเสียง : transformation scene transformation scene [en]
 • การออกเสียง : Bessie Higginbotham Bessie Higginbotham [en]
 • การออกเสียง : Silver City Silver City [en]
 • การออกเสียง : bouffon bouffon [fr]
 • การออกเสียง : baladin baladin [fr]
 • การออกเสียง : tragedian tragedian [en]
 • การออกเสียง : Елена Андреевна Елена Андреевна [ru]
 • การออกเสียง : décorateur décorateur [fr]
 • การออกเสียง : Theatre of the Film Noir Theatre of the Film Noir [en]
 • การออกเสียง : homme de théâtre homme de théâtre [fr]
 • การออกเสียง : Thierry Bruehl Thierry Bruehl [de]
 • การออกเสียง : Jarema Stępowski Jarema Stępowski [pl]
 • การออกเสียง : faire un bide faire un bide [fr]
 • การออกเสียง : Zbigniew Zapasiewicz Zbigniew Zapasiewicz [pl]