หมวดหมู่:

theatre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtheatre

 • การออกเสียงคำว่า play play [en]
 • การออกเสียงคำว่า writer writer [en]
 • การออกเสียงคำว่า soliloquy soliloquy [en]
 • การออกเสียงคำว่า performance performance [en]
 • การออกเสียงคำว่า deus ex machina deus ex machina [la]
 • การออกเสียงคำว่า Shakespeare Shakespeare [en]
 • การออกเสียงคำว่า William Shakespeare William Shakespeare [en]
 • การออกเสียงคำว่า Alexander McQueen Alexander McQueen [en]
 • การออกเสียงคำว่า pantomime pantomime [en]
 • การออกเสียงคำว่า David Tennant David Tennant [en]
 • การออกเสียงคำว่า Goody Two Shoes Goody Two Shoes [en]
 • การออกเสียงคำว่า playwright playwright [en]
 • การออกเสียงคำว่า teater teater [da]
 • การออกเสียงคำว่า proscenium proscenium [en]
 • การออกเสียงคำว่า farceuse farceuse [en]
 • การออกเสียงคำว่า mummer mummer [en]
 • การออกเสียงคำว่า prompts prompts [en]
 • การออกเสียงคำว่า m'as-tu-vu m'as-tu-vu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า claque claque [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Witold Gombrowicz Witold Gombrowicz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า alienation alienation [en]
 • การออกเสียงคำว่า Titus Andronicus Titus Andronicus [en]
 • การออกเสียงคำว่า mime mime [en]
 • การออกเสียงคำว่า soliloquies soliloquies [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hotel Statler Hotel Statler [en]
 • การออกเสียงคำว่า farce farce [en]
 • การออกเสียงคำว่า Edward Gordon Craig Edward Gordon Craig [en]
 • การออกเสียงคำว่า pantomimed pantomimed [en]
 • การออกเสียงคำว่า Puss in Boots Puss in Boots [en]
 • การออกเสียงคำว่า usherette usherette [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jonathan Miller Jonathan Miller [en]
 • การออกเสียงคำว่า barnstorm barnstorm [en]
 • การออกเสียงคำว่า Сорин Сорин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Ian McDiarmid Ian McDiarmid [en]
 • การออกเสียงคำว่า Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cinderella Cinderella [en]
 • การออกเสียงคำว่า kostymmästare kostymmästare [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Teatr Współczesny Teatr Współczesny [pl]
 • การออกเสียงคำว่า scrim scrim [en]
 • การออกเสียงคำว่า Janusz Gajos Janusz Gajos [pl]
 • การออกเสียงคำว่า effects effects [en]
 • การออกเสียงคำว่า Coliseum Coliseum [en]
 • การออกเสียงคำว่า Σοφοκλῆς Σοφοκλῆς [grc]
 • การออกเสียงคำว่า amphitheater amphitheater [en]
 • การออกเสียงคำว่า ringard ringard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า upstage upstage [en]
 • การออกเสียงคำว่า absurdism absurdism [en]
 • การออกเสียงคำว่า 観阿弥 観阿弥 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า play to the gallery play to the gallery [en]
 • การออกเสียงคำว่า 世阿弥 世阿弥 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า marionette marionette [en]
 • การออกเสียงคำว่า Małgorzata Zajączkowska Małgorzata Zajączkowska [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Hammersmith Odeon Hammersmith Odeon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Terry Deary Terry Deary [en]
 • การออกเสียงคำว่า Werburgh Street Theatre Werburgh Street Theatre [en]
 • การออกเสียงคำว่า Οἰδίπους Οἰδίπους [grc]
 • การออกเสียงคำว่า Beauty and the Beast Beauty and the Beast [en]
 • การออกเสียงคำว่า Skene Skene [grc]
 • การออกเสียงคำว่า Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk [en]
 • การออกเสียงคำว่า Waldbühne Waldbühne [de]
 • การออกเสียงคำว่า figurant figurant [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Babes in the Wood Babes in the Wood [en]
 • การออกเสียงคำว่า Candaule Candaule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Le médecin malgré lui Le médecin malgré lui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Falstaff Falstaff [it]
 • การออกเสียงคำว่า William Macready William Macready [en]
 • การออกเสียงคำว่า Stanisław Różewicz Stanisław Różewicz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า groteska groteska [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Times Square Times Square [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gorboduc Gorboduc [en]
 • การออกเสียงคำว่า Drury Lane Drury Lane [en]
 • การออกเสียงคำว่า Елисаветград Елисаветград [ru]
 • การออกเสียงคำว่า improvise improvise [en]
 • การออกเสียงคำว่า Urfaust Urfaust [de]
 • การออกเสียงคำว่า ansambl ansambl [yi]
 • การออกเสียงคำว่า James Burbage James Burbage [en]
 • การออกเสียงคำว่า dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียงคำว่า pensionnaire pensionnaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ortonesque Ortonesque [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jarema Stępowski Jarema Stępowski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Суздальцев Суздальцев [ru]
 • การออกเสียงคำว่า tragedian tragedian [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zbigniew Zapasiewicz Zbigniew Zapasiewicz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Михаил Львович Астров Михаил Львович Астров [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ringue ringue [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire un bide faire un bide [fr]
 • การออกเสียงคำว่า euripideisch euripideisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Savoy-teatteri Savoy-teatteri [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Harold Mitchell Harold Mitchell [en]
 • การออกเสียงคำว่า Елена Андреевна Елена Андреевна [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Wiktor Zborowski Wiktor Zborowski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า baladin baladin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arlekin Arlekin [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Słobodzianek Słobodzianek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Anew McMaster Anew McMaster [en]
 • การออกเสียงคำว่า Чадин Чадин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Antichristspiel Antichristspiel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Αντόν Τσέχωφ Αντόν Τσέχωφ [el]
 • การออกเสียงคำว่า Dogugaeshi Dogugaeshi [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Beyond the Fringe Beyond the Fringe [en]