หมวดหมู่:

the

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthe

 • การออกเสียง : nature nature [fr]
 • การออกเสียง : soldier soldier [en]
 • การออกเสียง : worst worst [en]
 • การออกเสียง : ye ye [ast]
 • การออกเสียง : là [fr]
 • การออกเสียง : ang ang [vi]
 • การออกเสียง : די די [he]
 • การออกเสียง : οἱ οἱ [grc]
 • การออกเสียง : conchord conchord [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ngā ngā [mi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : th' th' [sco] รอการออกเสียง