หมวดหมู่:

terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงterms

 • การออกเสียง : Ohm's law Ohm's law [en]
 • การออกเสียง : id id [en]
 • การออกเสียง : avada kedavra avada kedavra [en]
 • การออกเสียง : 1080p 1080p [en]
 • การออกเสียง : veto veto [en]
 • การออกเสียง : compliance compliance [en]
 • การออกเสียง : self-employed self-employed [en]
 • การออกเสียง : AC/DC AC/DC [en]
 • การออกเสียง : nocturne nocturne [fr]
 • การออกเสียง : mp4 mp4 [es]
 • การออกเสียง : Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time [en]
 • การออกเสียง : direct current direct current [en]
 • การออกเสียง : conveyance conveyance [en]
 • การออกเสียง : hypertext markup language hypertext markup language [en]
 • การออกเสียง : favorited favorited [en]
 • การออกเสียง : hussar hussar [en]
 • การออกเสียง : Gini index Gini index [en]
 • การออกเสียง : 60Hz 60Hz [en]
 • การออกเสียง : prompts prompts [en]
 • การออกเสียง : quantum mechanics quantum mechanics [en]
 • การออกเสียง : sonic screwdriver sonic screwdriver [en]
 • การออกเสียง : complexity complexity [en]
 • การออกเสียง : norms norms [en]
 • การออกเสียง : 1080i 1080i [en]
 • การออกเสียง : log on log on [en]
 • การออกเสียง : situational analysis situational analysis [en]
 • การออกเสียง : Beaufort scale Beaufort scale [en]
 • การออกเสียง : light year light year [en]
 • การออกเสียง : home run home run [en]
 • การออกเสียง : alveolar trill alveolar trill [en]
 • การออกเสียง : superego superego [en]
 • การออกเสียง : quantitative easing quantitative easing [en]
 • การออกเสียง : lipoatrophy lipoatrophy [en]
 • การออกเสียง : outsourced outsourced [en]
 • การออกเสียง : ethyl alcohol ethyl alcohol [en]
 • การออกเสียง : color management color management [en]
 • การออกเสียง : megabits per second megabits per second [en]
 • การออกเสียง : Big Bang Big Bang [en]
 • การออกเสียง : Double Indemnity Double Indemnity [en]
 • การออกเสียง : bottom-up bottom-up [en]
 • การออกเสียง : content analysis content analysis [en]
 • การออกเสียง : syncopate syncopate [en]
 • การออกเสียง : half board half board [en]
 • การออกเสียง : red eye red eye [en]
 • การออกเสียง : point-scoring point-scoring [en]
 • การออกเสียง : pass interference pass interference [en]
 • การออกเสียง : chasse chasse [fr]
 • การออกเสียง : discourse analysis discourse analysis [en]
 • การออกเสียง : interbank interbank [en]
 • การออกเสียง : hussars hussars [en]
 • การออกเสียง : Pigovian tax Pigovian tax [en]
 • การออกเสียง : ostranenie ostranenie [en]
 • การออกเสียง : kilobits per second kilobits per second [en]
 • การออกเสียง : vasovagal syncope vasovagal syncope [en]
 • การออกเสียง : backing backing [en]
 • การออกเสียง : promissory promissory [en]
 • การออกเสียง : carbon cycle carbon cycle [en]
 • การออกเสียง : World Heritage Site World Heritage Site [en]
 • การออกเสียง : Johari window Johari window [en]
 • การออกเสียง : personal pronoun personal pronoun [en]
 • การออกเสียง : Son of God Son of God [en]
 • การออกเสียง : power vacuum power vacuum [en]
 • การออกเสียง : interrogatory interrogatory [en]
 • การออกเสียง : interlaced scanning interlaced scanning [en]
 • การออกเสียง : press the flesh press the flesh [en]
 • การออกเสียง : mbps mbps [en]
 • การออกเสียง : home plate home plate [en]
 • การออกเสียง : progressive scanning progressive scanning [en]
 • การออกเสียง : green paper green paper [en]
 • การออกเสียง : in-tray test in-tray test [en]
 • การออกเสียง : heteroscedasticity heteroscedasticity [en]
 • การออกเสียง : blue-chip blue-chip [en]
 • การออกเสียง : Freehold Freehold [en]
 • การออกเสียง : sole trader sole trader [en]
 • การออกเสียง : syncopated syncopated [en]
 • การออกเสียง : operand operand [en]
 • การออกเสียง : sick leave sick leave [en]
 • การออกเสียง : increment increment [en]
 • การออกเสียง : multi-lot multi-lot [en]
 • การออกเสียง : party-political party-political [en]
 • การออกเสียง : stranger danger stranger danger [en]
 • การออกเสียง : double-dip recession double-dip recession [en]
 • การออกเสียง : syncopation syncopation [en]
 • การออกเสียง : sovereign default sovereign default [en]
 • การออกเสียง : holomorphic holomorphic [en]
 • การออกเสียง : 50Hz 50Hz [en]
 • การออกเสียง : proportional representation proportional representation [en]
 • การออกเสียง : allodynia allodynia [en]
 • การออกเสียง : minority government minority government [en]
 • การออกเสียง : bow echo bow echo [en]
 • การออกเสียง : sovereign-debt sovereign-debt [en]
 • การออกเสียง : heckle heckle [en]
 • การออกเสียง : conveyancing conveyancing [en]
 • การออกเสียง : divine council divine council [en]
 • การออกเสียง : analysis of variance analysis of variance [en]
 • การออกเสียง : brace position brace position [en]
 • การออกเสียง : Romano-British culture Romano-British culture [en]
 • การออกเสียง : Sharpe ratio Sharpe ratio [en]
 • การออกเสียง : Universal Transverse Mercator System Universal Transverse Mercator System [en]
 • การออกเสียง : nodes of Ranvier nodes of Ranvier [en]