• การออกเสียงคำว่า Andrea Bocelli Andrea Bocelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Володимир Гришко Володимир Гришко [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Jussi Björling Jussi Björling [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anton Dermota Anton Dermota [sl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Carlo Bergonzi Carlo Bergonzi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Gianluca Terranova Gianluca Terranova [it]
 • การออกเสียงคำว่า Pietro Ballo Pietro Ballo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Vincenzo La Scola Vincenzo La Scola [it]
 • การออกเสียงคำว่า Franco Corelli Franco Corelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giovanni Matteo De Candia Giovanni Matteo De Candia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Fabio Armiliato Fabio Armiliato [it]
 • การออกเสียงคำว่า Salvatore Licitra Salvatore Licitra [it]
 • การออกเสียงคำว่า Alessandro Safina Alessandro Safina [it]
 • การออกเสียงคำว่า Luca Canonici Luca Canonici [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giacomo Lauri-Volpi Giacomo Lauri-Volpi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Topi Lehtipuu Topi Lehtipuu [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Tauber Richard Tauber [de]
 • การออกเสียงคำว่า Giacinto Prandelli Giacinto Prandelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Gino Penno Gino Penno [it]
 • การออกเสียงคำว่า Francesco Albanese Francesco Albanese [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Di Stefano Giuseppe Di Stefano [it]
 • การออกเสียงคำว่า Galliano Masini Galliano Masini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ismaele Voltolini Ismaele Voltolini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Lugo Giuseppe Lugo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ferruccio Tagliavini Ferruccio Tagliavini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Angelo Minghetti Angelo Minghetti [it]
 • การออกเสียงคำว่า Beniamino Gigli Beniamino Gigli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giulio Crimi Giulio Crimi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Anselmi Giuseppe Anselmi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Tito Schipa Tito Schipa [it]