หมวดหมู่:

tenderness

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtenderness

  • การออกเสียง : kochanie kochanie [pl]
  • การออกเสียง : gwaredd gwaredd [cy]
  • การออกเสียง : niedopieszczone niedopieszczone [pl]
  • การออกเสียง : czułostki czułostki [pl]
  • การออกเสียง : گلاوٹ گلاوٹ [ur]
  • การออกเสียง : lalunia lalunia [pl]
  • การออกเสียง : roztkliwić roztkliwić [pl]
  • การออกเสียง : گلاؤ گلاؤ [ur]