• การออกเสียงคำว่า na ten temat na ten temat [pl]
 • การออกเสียงคำว่า w tym sklepie w tym sklepie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tym tym [pl]
 • การออกเสียงคำว่า des des [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tego tego [pl]
 • การออกเสียงคำว่า w tym momencie w tym momencie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Juu Juu [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Czy ten, czy tamten? Czy ten, czy tamten? [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Historia ten jeden ma błąd! Historia ten jeden ma błąd! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Czy widzisz ten rząd białych krzyży? [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Idąc za tym przykładem Idąc za tym przykładem [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ಹತ್ತು ಹತ್ತು [kn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Nie powinnaś się tym przejmować. Nie powinnaś się tym przejmować. [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Jestem uczulony na ten lek. Jestem uczulony na ten lek. [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Chciałbym przymierzyć ten garnitur. Chciałbym przymierzyć ten garnitur. [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Ten garnitur źle na tobie leży. Ten garnitur źle na tobie leży. [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Gdzie jest jakiś hotel? Gdzie jest jakiś hotel? [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Szukam tego adresu. Szukam tego adresu. [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Jakże ten czas ucieka! Jakże ten czas ucieka! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า przejechać się na tamten świat przejechać się na tamten świat [pl]
 • การออกเสียงคำว่า jeih jeih [gv]
 • การออกเสียงคำว่า tym razem tym razem [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Ten pies Ten pies [pl]
 • การออกเสียงคำว่า w tym sęk w tym sęk [pl]
 • การออกเสียงคำว่า z tego powodu z tego powodu [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Decurión Decurión [es]
 • การออกเสียงคำว่า mitâtaht mitâtaht [cr]
 • การออกเสียงคำว่า ਦਸ ਦਸ [pa]
 • การออกเสียงคำว่า Десять негритят Десять негритят [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ده ده [fa]