หมวดหมู่:

telefonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtelefonia

 • การออกเสียง : 4G 4G [en]
 • การออกเสียง : mòbil mòbil [ca]
 • การออกเสียง : wybierak wybierak [pl]
 • การออกเสียง : 5G 5G [es]
 • การออกเสียง : telefonistka telefonistka [cs]
 • การออกเสียง : telekomutacja telekomutacja [pl]
 • การออกเสียง : przesłuchy przesłuchy [pl]
 • การออกเสียง : telekomunikacyjny telekomunikacyjny [pl]
 • การออกเสียง : disco combinatore disco combinatore [it]
 • การออกเสียง : selettore selettore [it]
 • การออกเสียง : sieć telefoniczna sieć telefoniczna [pl]
 • การออกเสียง : telefonia komórkowa telefonia komórkowa [pl]